Secure en stabiel WiFi - WiFi-Meting-Brandweer-kazerne
WiFi/ LAN/ WAN
WiFi/ LAN/ WAN
01/09/2023

Secure en stabiel WiFi voor veiligheidsregio – 50+ locaties

01/09/2023

Een on-premise WiFi-as-a-Service oplossing ter vervanging van het verouderde, onvoldoende functionerende WiFi-netwerk. Het nieuwe WiFi-netwerk voor ruim 50 locaties is geheel conform planning uitgerold inclusief volledige implementatie en configuratie.

Voor de meer dan 50 brandweerkazernes en ambulanceposten van een grote veiligheidsregio moet het nieuwe WiFi-netwerk voldoen aan de hoogste security en stabiliteitseisen. Daarnaast moet de schaalbaarheid van het WiFi-netwerk zo ruim mogelijk zijn om mee te kunnen bewegen met toekomstige organisatorische ontwikkelingen.

Het WiFi-netwerk moet dusdanig ontworpen en aangelegd zijn dat het ook mogelijke toekomstige fusies aankan. Wijzigingen in het totaal aantal locaties, het aantal gescheiden netwerken en/of het aantal tegelijk connecterende devices moeten in verhouding snel en eenvoudig doorgevoerd kunnen worden.

Geavanceerd WiFi-netwerk voor brandweer en ambulance

Via het geavanceerde WiFi-netwerk in de kazernes voor brandweer en ambulance worden de gegevens van een incident razendsnel rechtstreeks naar de apparatuur in de voertuigen gecommuniceerd. Dat gebeurt terwijl de hulpverleners zich klaar maken. Op deze manier beschikt de bemanning over de noodzakelijke informatie al vóór vertrek.

Zowel brandweerwagens als ambulances zijn in wezen metalen kooien en metaal is een grote stoorfactoor voor WiFi (Kooi van Faraday en reflecties). De verwachting van de veiligheidsregio was dat met name dat gegeven een te groot struikelblok zou zijn voor stabiel en secure functionerend WiFi.

Naast de technologische uitdaging is de fysieke omgeving bij het maken van het WiFi-design een factor die speciale aandacht vraagt. Kazernes voor brandweer en ambulancezorg zijn geen standaard omgevingen. Er zijn vaak metalen constructies en die hebben invloed op de kwaliteit van het WiFi-netwerk. Bij het bepalen van de locaties van de AP’s moet verder rekening gehouden worden met fysiek moeilijk te bereiken plekken waar WiFi mogelijk gemaakt moet worden.

Dankzij onze metingen, ons design en de door ons ingezette access points (AP’s) is deze uitdaging uitstekend gelukt. Via het nieuwe geavanceerde WiFi-netwerk bereikt de data met gemak de apparatuur in brandweerwagens en ambulances. Waar ze ook staan in de kazernes.

Eerst netwerk scan op het LAN

Voor de aanleg van het nieuwe WiFi-netwerk voeren wij eerst een netwerk scan op het LAN-netwerk uit. Het doel is om de veiligheidsregio te verzekeren dat ook het LAN goed voorbereid is op het nieuwe Wifi zodat de datacommunicatie vanuit het WiFi goed kan LANden.

Een netwerkscan van het LAN omvat meestal het volgende:

  • Network Performance: o.a. transmit/receive errors, discards, behaalde snelheden, latency, packet loss e.d.
  • Status en (Over)belasting van netwerkapparatuur: CPU load, netwerkverkeer piekbelasting, aantal vrije poorten, beschikbaarheid PoE power, out-of-maintenance/verouderde firmware
  • Beveiligingsissues: netwerkdesign issues, VLAN’s, 2-factor authenticatie beheerders


WiFi-as-a-Service – zorgeloos uitstekend WiFi

Met WiFi-as-a-Service (WaaS) van Procyon Networks kan de veiligheidsregio de komende jaren zorgeloos en secure gebruik maken van haar WiFi netwerk.

De komende jaren wordt het WiFi-netwerk door ons onderhouden door middel van software updates, snelle vervanging in geval van defecten en verzorging van kleine mutaties naar wens klant. Daarnaast wordt waar nodig op locatie het netwerk op- of afgeschaald waar dat noodzakelijk is.

De veiligheidsregio blijft op de hoogte van status, het gebruik van het netwerk, de hoeveelheid data, en van uitgevoerde werkzaamheden op het netwerk. Per kwartaal wordt de veiligheidsregio door ons geïnformeerd via onder andere SLA- en WiFi Gebruiksrapportages en persoonlijke gesprekken.

Onderdeel van onze WaaS is dat het ICT-team van de veiligheidsregio beschikt over eigen monitoringdashboards voor de WaaS componenten en hun eigen PoE switches waardoor de helpdesk van de veiligheidsregio ondersteuning kan bieden aan het team. De informatie van de dashboards geeft inzicht om eerste-lijns vragen die bij de helpdesk binnen komen te kunnen beantwoorden.

Overige voordelen van WiFi-as-a-Service:

  • Spreiding van de financiële investering (OPEX vs CAPEX)
  • Zorgeloos secure WiFi – Te weinig mankracht en know how? Dankzij onze WaaS kan uw ICT-team zich focussen op andere zaken
  • 24/7 monitoring – Het netwerk wordt altijd in de gaten gehouden met snelle reactie
  • Alerting bij incidenten
  • WiFi netwerk altijd up-to-date

Klaar voor de toekomst. Het geheel vernieuwde WiFi netwerk maakt innovatieve toepassingen mogelijk die het werk van de hulpdiensten gemakkelijker en efficiënter maken.