Armis Centrix

The Cyber Exposure Management Platform


  • Scant het gehele netwerk, herkent alle apparatuur en toont de aanwezige vulnerabilities.
  • Agentless bescherming van alle (un)managed assets (IT/OT/IoT/IoMT), dus ook apparatuur waarop geen EDR kan worden geïnstalleerd. 
  • Real-time inzicht in kwetsbaarheden van alle apparaten die verbonden zijn in uw ICT-netwerk, wat te doen om u te beschermen en in welke volgorde acties moeten worden ondernomen.
  • Asset-, vulnerability- en threat-intelligence wordt door Armis gecombineerd met behulp van haar cloudbased, AI-gestuurde Intelligence Engine.
  • Elk apparaat en elke verbinding altijd in beeld met de mogelijkheid om uw CMDB te verrijken.
  • Alle bevindingen en waarschuwingen eenvoudig in een overzichtelijk dashboard.
  • Bestudeert en vergelijkt gedrag én grijpt in waar nodig.

Cyber Security voor IT, OT, IoT en IoMT - 
Managed en unmanaged

Armis - IT Security van werkvloer tot cloud

In welke mate is uw complexe ICT-omgeving vatbaar voor cyber aanvallen? Weet u precies en real-time wat er in het netwerk actief is en wat er gebeurt?
Met Armis krijgt u dat gedetailleerd in beeld. Armis helpt u proactief tegen cyber aanvallen. U heeft real-time inzicht in de security risico’s van uw gehele ICT-netwerk, van alle systemen die binnen uw netwerk actief zijn en welke maatregelen genomen moeten worden.

Alle (legacy) apparatuur die in uw organisatie verbonden is met het ICT-netwerk kan een risico zijn, ook die niet meteen gelinkt worden aan IT Security. Zoals bijvoorbeeld (oudere) productiemiddelen, IoT apparaten en medische apparatuur. Hackers zoeken overal een ingang tot uw IT en gevoelige data. We zien het helaas dagelijks voorbij komen in de nieuwsberichten.

Beveilig met Armis zowel uw beheerde als onbeheerde apparaten.
Armis ziet en analyseert real-time elk apparaat dat een verbinding maakt op uw netwerk, dus ook de apparatuur die normaal gesproken buiten uw scope valt. Het gaat hier dus niet om een subset van producten, maar om alles wat u maar kunt bedenken. IT-apparatuur, OT-apparatuur, bekabeld, draadloos, managed, unmanaged, alle verkeer kan worden opgevangen.
Kwetsbaarheden binnen uw gehele ICT-netwerk worden vervolgens voor u eenvoudig inzichtelijk gemaakt. U heeft altijd en direct inzicht in waar uw prioriteiten liggen!

Armis stuurt als een regisseur de aanwezige security tooling aan. Het integreert met een uitgebreide lijst van bestaande security oplossingen. Na detectie van een acute bedreiging kan Armis bijvoorbeeld uw firewall of NAC geautomatiseerd instrueren om een IP-adres of poort te blokkeren. Maak dus optimaal gebruik van reeds bestaande investeringen.
Armis Centrix™ – het gehele aanvalsoppervlak realtime verdedigd en beheerd, van werkvloer tot cloud.

Minder kwetsbaarheden (zoals CVE's), dus een kleinere attack surface
Preventie en remediation

- Pro-actief door scanning
- Real-time bescherming

Prioritering van (preventief) uit te voeren acties, zoals:

- Firewall software patching

- Firmware update

Agentless bescherming:

 IT, OT, IoT en IoMT

Compliancy:

- CIS Critical Security Controls

- DORA

- MITRE ATT&CK for ICS

- NIS2

- NIST

- SOCI

- Zero Trust

Armis Centrix testimonial

Asset Management en Security

Next step naar volledige controle.
Profiteer van een krachtige oplossing voor uw asset management waarmee u volledig inzicht krijgt in alle apparaten en systemen die verbonden zijn met uw netwerk. Ontdek en elimineer snel de kwetsbaarheden en optimaliseer de beveiliging van uw ICT-netwerk naar een ongekend niveau. Zo zorgt u er tevens voor dat regelgeving en industrienormen voor uw organisatie geborgd zijn.

Unieke cyberintelligentie om real-time bedreigingen over de gehele attack surface te detecteren en direct aan te pakken.

OT/IoT-beveiliging: kritieke infrastructuur 24/7 veilig

Ook inzicht in de risico’s van uw Operational Technology (OT) omgeving.

De reikwijdte van Armis Centrix™ strekt zich uit tot uw gehele omgeving – van de productielijnen, de bewakingscamera’s op uw terrein tot en met de beveiligingssensoren in de boardroom. Dit is belangrijk omdat aanvallers uw omgeving zien als één groot, onderling verbonden systeem waar kwetsbaarheden gevonden kunnen worden.
Armis ziet en analyseert 24x7 ook elk OT en IoT apparaat binnen uw netwerk – inclusief SCADA, PLC's en DCS – en de ondersteunende middelen die uw productiefaciliteiten operationeel houden.

Beveiliging van medische apparatuur: continue beveiliging, optimaal gebruik

Continue beveiliging en geoptimaliseerd gebruik.
In de moderne gezondheidszorg is medische apparatuur onmisbaar.
Armis Centrix™ identificeert en beveiligt ook alle IoMT-middelen die essentieel zijn voor de verlening van zorg, zoals bijvoorbeeld een MRI scanner in een ziekenhuis. Eventuele FDA (Federal Drugs Administration) recalls en MSD2 (Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security) bestanden worden voor u inzichtelijk gemaakt. Hierin geven fabrikanten aan op welke wijze zaken als security en privacy geborgd zijn.
Optimaliseer uw beveiliging van medische apparatuur en de mensen die erop vertrouwen.
Zet de volgende stap in het beveiligen van zowel beheerde als onbeheerde apparaten.

Pro-actief cyber security risico's beperken?

Focus op belangrijkste CVE’s: Prioriteer herstel van kwetsbaarheden

Common Vulnerabilities and Exposures (CVE's) over beveiligingskwetsbaarheden zijn nu direct beschikbaar voor u.
Armis Centrix™ voor "Vulnerability Prioritization and Remediation" berekent een risicoscore voor elk asset op basis van het belang ervan voor uw organisatie, de ernst van de kwetsbaarheden en de exploiteerbaarheid ervan.
Dankzij deze kwetsbaarheidsinformatie kunt u uw inspanningen richten op de plekken waar ze het eerst nodig zijn.

Actionable Threat Intelligence – Anticipeer op aanvallen voor het laat is

Verander voor altijd uw aanpak van IT Security.
Gooi het script om door bedreigingen real-time te identificeren en aanvallen van hackers te stoppen, voordat het te laat is.
Armis Centrix™ for Actionable Threat Intelligence op basis van zeer geavanceerde AI-technologie die gebruik maakt van dark web, dynamische honeypots en HUMINT om aanvallen te stoppen voordat het te laat is en uw naam in de nieuwsberichten staat.

Armis Managed Threat Services: wees voorbereid, blijf beschermd

In het dynamische digitale tijdperk is het afstemmen, inrichten en borgen van de juiste beveiligingsmaatregelingen van het allergrootste belang voor de continuïteit en goede naam van uw organisatie.

Armis Managed Threat Services (MTS) wordt geleverd door experts die leiding hebben gegeven aan de Global Incident Response, Threat Hunting, and Risk Management programs voor grote mondiale bedrijven.

Het stelt SOC's en Security Operations-teams in staat om gebruik te maken van de enorme ervaring die is opgedaan door het monitoren en analyseren van het gedrag van meer dan 3 miljard unieke apparaten die gebruikt worden in alle sectoren en industrieën in de wereld.

Pro-actief cyber security risico's beperken?

SEE

PROTECT

MANAGE