Netwerk Audit

Zekerheid over de toekomst van uw ICT-netwerk

Compleet inzicht in de kwaliteit van uw ICT netwerk

IT Network Audit - Insight in IT-network

Diepgaande analyse biedt inzicht in de huidige status en toekomst van uw ICT-netwerk.

Met ons netwerk audit en uitgebreide rapportage heeft u een solide basis voor uw ICT roadmap.

Waarom een ICT netwerk audit?

De ICT Netwerk Audit van Procyon Networks geeft u op basis van diepgaande analyses onafhankelijk inzicht in de status van uw ICT netwerk in al haar facetten.

Bij het aanleggen en onderhouden van uw ICT netwerk is het uiterst belangrijk de juiste, toekomstgerichte keuzes te maken. Doordat onze netwerk audit gebaseerd is op onafhankelijke uitgangspunten heeft u een solide basis om de juiste keuzes te maken voor de toekomst van uw ICT-netwerk.

In een uitgebreid rapport, helder geschreven voor zowel engineering als management, ontvangt u inzicht en concrete aanbevelingen.

Diepgaande analyse
Onafhankelijk inzicht
Uitgebreide rapportage voor engineers en management
Concrete, toepasbare aanbevelingen
Network Audit - the opproach

Aanpak ICT Netwerk Audit

In het kort hoe uw netwerk audit wordt opgezet:

 • Inventarisatiegesprek met u(w team)
 • Creëren van een nulmeting
  • Schaalbaarheid
  • Beschikbaarheid
  • Functioneren ICT infrastructuur
  • Functioneren applicaties
 • Onderzoek naar de status van het netwerk:
 • Kwaliteit
 • Degelijkheid
 • Voorspelbaarheid
 • Beschikbaarheid
 • Opstellen van het audit rapport:
  • Concrete verbetervoorstellen
  • Stoplicht rapportage
   • Goed
   • Direct verbeteren
   • Op termijn verbeteren

Inzicht door Netwerk Audit?

ICT Network Audit - Reporting

Rapport IT Netwerk Audit

 • Algemene indruk – beknopte omschrijving van het netwerk
 • Documentatie – welke delen van het ICT-netwerk zijn wel/ niet goed gedocumenteerd en het belang er van
 • Netwerk tekeningen
  • Zijn die voldoende aanwezig en het belang er van
  • Onderscheid in logische en fysieke tekeningen
  • Nut van dynamische tekeningen
  • Is de inhoud compleet
   • Volledige logische Laag-3 tekening
   • Volledige Laag-1/2 tekening
   • Aansluitende detailtekeningen
   • Alle relevante componenten benoemd
 • Netwerk design
  • Core & WAN
  • Firewalling
  • Load-Balancing
  • Hardware keuzes
  • Logisch design
 • In-device documentatie
 • Tekening dienstverlening
 • DNS naamgeving
Network Audit - your ICT Security in view

Er staat nog meer in het rapport

 • Security
  • Logische beveiliging
  • Fysieke beveiliging
  • Gescheiden omgevingen
  • Wijze van access naar devices
  • Redundantie
  • TACACS
 • Netwerk beheer
  • Algemeen
  • Tooling
  • Methodiek
  • Proactief beheer
 • Beschikbaarheid/ availability
 • Schaalbaarheid/ scalability
 • Fout- en performancemetingen
 • Overige aandachtspunten