SolarWinds Health Check

Gegarandeerde quick-wins voor uw SolarWinds monitoring omgeving

SolarWinds Health Check - Waarom?

De twee uur durende technische (web)sessie biedt concrete verbeteringen en tips, specifiek voor uw SolarWinds omgeving. Belangrijke pijlers die verweven zijn door onze Health Check zijn performance, security, scalability en configuratie.

Een gezonde monitoring omgeving bevordert de functionaliteit én beveiliging van uw ICT-omgeving. Onze specialisten weten altijd quick-wins te behalen waarmee uw SolarWinds omgeving snel geoptimaliseerd kan worden.

De aandachtspunten:

In onze SolarWinds Health Check sessie lopen onze specialisten uw SolarWinds (Orion) omgeving met u door. Om ervoor te zorgen dat u direct profijt hebt van meerdere quick-wins ligt de focus op een aantal veel voorkomende aandachtspunten en onze best practices:
Performance Configuratie
Alerting    Storm
Custom Properties
Best Practices

SolarWinds Performance

De architectuur en configuratie van uw SolarWinds omgeving bepalen de performance van het systeem. Ook upgrades en langdurig gebruik beïnvloeden de performance. Samen met u bekijken we de belangrijkste factoren die hierop van invloed zijn.

Vervolgens lopen we via onze best practices baseline door alle mogelijke verbeterpunten.
Simpele tips tot structurele verbeteringen in de architectuur komen aan bod.


Alert Storm

Rode meldingen in dashboards en alerting moeten direct aandacht vragen. Zijn er teveel rode meldingen, dan is er geen focus. Nieuwe meldingen vallen niet meer op. Gebruikers zijn alert-blind.

Door SolarWinds dashboards en alerting beter en met het juiste inzicht te configureren kan de lijst met rode meldingen sterk beperkt worden en ontstaat er focus.

U ontvangt concrete aanbevelingen waardoor de alert storm gaat liggen. Een rode alert is dan ook écht een alert.

SolarWinds Features

Het SolarWinds platform bevat enorm veel waardevolle features, die niet altijd ontdekt worden. Veel onderbenutte SolarWinds features hebben een groot positief effect op uw monitoring.

Dit laten wij u graag tijdens de SolarWinds Health Check zien. Denk o.a. aan de volgende features:

SolarWinds NPM

 • NetPath
 • ConnectNow
 • Network Insight

SolarWinds NPM & SAM

 • QoE: Quality of Experience
 • Performance Analysis Dashboards
 • Dynamic Maps
 • Capacity planning
 • Statistical baselining

SolarWinds SAM

 • ADP: Application Dependency Mapping
 • AppInSight
 • API Polling

Custo​​​​m Properties

Elk monitoringsysteem biedt informatie over de infrastructuur, met behulp van geautomatiseerd ontdekte categorieën. Denk aan indeling op merk, type apparatuur of applicatie.
Dat is echter niet hoe wij mensen naar onze omgeving kijken. Wij zien graag vaak een indeling op b.v. locatie, gebouw, applicatie, functie of SLA niveau.

SolarWinds Custom properties zijn hiervoor ideaal. Met deze feature kan een hiërarchie worden gecreëerd, passend bij uw organisatiestructuur en ICT-omgeving. Vervolgens wordt alles eenvoudiger in te richten: dashboards, alerts, reports, dynamic groups, limitations, etc.


Best Practices

Ruim 20 jaar ervaring met SolarWinds heeft een best practices baseline opgeleverd voor een optimale inrichting van uw monitoring. Tijdens onze Health Check zetten wij deze kennis in om uw installatie te optimaliseren.

Denk o.a. aan een schaalbare configuratie, het gebruik van dynamic in plaats van static groups, alert variabelen, een goed gebruik van custom properties en het gebruik van alle features.


Performance

Tips tot structurele verbetering

Security

Functionaliteit én beveiliging

Scalability

Best practices

Configuration

Dashboads and alerting

Meer uit SolarWinds halen?