SolarWinds Access Rights Manager

Bescherm, beheer en controleer toegangsrechten tot uw ICT-infrastructuur

SolarWinds ARM - Dashboard

SolarWinds ARM - Wat is het?

SolarWinds Access Rights Manager (ARM) is de tool voor vereenvoudigde Active Directory-provisioning op uw ICT-netwerk.

Meer inzicht in en controle over het inrichten (en ongedaan maken) van AD- en Azure AD-gebruikers is essentieel voor effectieve preventie van gegevensverlies. SolarWinds ARM identificeert onmiddellijk misconfiguraties van referenties en activeert waarschuwingen voor snelle beperking, zoals het verwijderen van accounts.

AD user beheer en vlot genereren van rapportages om naleving van interne regelgeving aan te tonen is met de SolarWinds ARM zo veel makkelijker.

Implementeer geautomatiseerde tools voor gebruikersregistratie om SLA's te ondersteunen, de naleving van de beveiliging te verbeteren en kosten te verlagen.

Effectief, snel en simpel gebruikerstoegangsrechten beheren
Snelle identificatie en visualisatie van AD user beheer
Genereer vlot rapportages en toon naleving interne regelgeving aan
SLA ondersteuning
SolarWinds SEM check

Active Directory Monitoring

SolarWinds SEM check

Windows file sharing control

SolarWinds SEM check

Compliance with e.g. GDPR, PCI, HIPAA

SolarWinds SEM check

Monitoring Microsoft of Exchange

SolarWinds SEM check

Sharepoint access monitoring
and management

SolarWinds SEM check

Network Access Control (NAC)

SolarWinds SEM check

User Provisioning and Management

SolarWinds SEM check

Self-service Permissions Portal

SolarWinds SEM check

Identity Management

SolarWinds SEM check

Custom Report Generation AD
and Azure AD Reports


SolarWinds SEM check

User rights portal

SolarWinds SEM check

Authentication Systems Overview

SolarWinds ARM Create User

Wat kan SolarWinds ARM?

 • Geautomatiseerd AD user beheer bij het inrichten, ongedaan maken, beheren en controleren van gebruikerstoegangsrechten tot systemen, gegevens en bestanden.
  SolarWinds ARM is ontworpen om IT- en beveiligingsbeheerders te helpen bij het snel en eenvoudig beheren van Active Directory provisioning.
 • Analyseer met SolarWinds ARM gebruikersautorisaties en toegangsrechten en krijg in beeld wie toegang heeft tot wat en ook wanneer gebruikers toegang hebben gehad.
 • Rol-specifieke sjablonen helpen bij het inrichten en afmelden van gebruikers en zorgen ervoor dat het uitgeven van toegangsrechten in overeenstemming is met het beveiligingsbeleid.

SolarWinds ARM Reporting
  • SolarWinds ARM biedt ondersteuning bij het tijdige en volledige deprovisioning van gebruikerstoegang.
  • Delegeer van het gedeeltelijk automatisch autoriseren van gebruikersrechten afhankelijk van betreffende functies.
  • Door de toegang van gebruikers tot gevoelige bestanden en mappen geautomatiseerd te controleren verbetert u de beveiliging van uw ICT-omgeving nog verder.
  • Toon met de SolarWinds ARM aan dat u voldoet aan de meeste wettelijke vereisten met op maat gemaakte rapporten.

SolarWinds ARM Azure AD User Provisioning

Verbeter de IT-productiviteit met SolarWinds ARM

   Geautomatiseerd gebruikerstoegang tot services en bestanden:
   - aanmaken, - wijzigen, - activeren, - deactiveren en verwijderen.

   • Binnen enkele seconden nieuwe gebruikersaccounts instellen en beheren met behulp van gestandaardiseerde, rol specifieke sjablonen die toegang bieden tot file-servers, SharePoint en Exchange.
   • Geef gebruikerstoegangsrechten direct in de handen van gegevenseigenaren in plaats van beheerders door middel van een web based, selfservice machtigingenportaal.

SolarWinds ARM - AD - Azure

Ik gebruik Microsoft Active Directory of Azure AD.

Heb ik de SolarWinds ARM dan nog nodig?

Jazeker! SolarWinds ARM is specifiek ontwikkeld voor MS AD en Azure AD want dat is de backbone van uw user en authorisatie structuur.
Het doorgronden van de rechten structuur kan een flinke opgave zijn. Zeker als ook beoordeeld moet worden of uw omgeving aan bepaalde compliance standaarden voldoet (GDPR, PCI, HIPAA).

ARM is de tool om juist het beheer van deze omgevingen enorm te vereenvoudigen met analyses, snelle inzichten en automatisering van complexe taken.

 • Specifiek ontwikkeld voor MS AD en Azure AD
 • Voldoet aan compliance standaarden 

SolarWinds ARM - Twee licentiesoorten

Audit en Full Edition

SolarWinds ARM heeft twee licentiesoorten waardoor er altijd een oplossing is die past bij wat uw organisatie nodig heeft.

1- ARM Audit Edition


De basis licentie
2- ARM Full Edition


Audit Edition plus AD-user management en provisioning
SolarWinds ARM Audit Edition

SolarWinds ARM - Audit Edition

Licentievorm gebaseerd op aantal active accounts w/in AD.

Deze basislicentie van de ARM ondersteunt u met het analyseren, monitoren en auditen van AD-user toegangsrechten.

De ARM Audit Edition is de basis licentie van SolarWinds ARM.

SolarWinds ARM Full Edition

SolarWinds ARM - Full Edition

Deze uitgebreide SolarWinds ARM licentie biedt de Audit Edition aangevuld met AD-user management en provisioning.

Self-service portal door gegevenseigenaar gestuurde rechtendelegatie en het delegeren van access rights (toegangsrechten) naar de data-eigenaar.

Overtuigd? Start vandaag nog!