Privacy Policy

Privacyverklaring Procyon Networks

Procyon Networks, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Procyon Networks acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://procyonnetworks.nl en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 01-02-2024


Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Procyon Networks aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van onze contacten bij bedrijven of instellingen:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of (telefonisch) overleg.


Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van sollicitanten:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Burgerlijke staat;
 • Burgerservicenummer;
 • CV;
 • Motivatiebrief;
 • Opleidingsniveau


Doeleinden

Procyon Networks verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Verwerken van offertes;
 • Verwerken bestellingen;
 • Leveren van diensten en producten;
 • Bellen en/of e-mailen om diensten te kunnen uitvoeren;
 • Verzenden van nieuwsbrieven;
 • Informeren over onze diensten en producten;
 • Verwerken sollicitaties;
 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen.


Verstrekkingen aan derden

Procyon Networks verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.


Beveiliging

Procyon Networks neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. De veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.
Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Bewaartermijn

Procyon Networks bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Er is geen limiet gesteld aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens.

Van sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.


Wijzigen of verwijderen van gegevens

U kunt uw gegevens op onderstaand adres opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt hier ook terecht voor andere vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens: info@procyonnetworks.nl 

Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.


Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Procyon Networks kan deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.


Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Phoenix Analytics en/of Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.