Privacy Policy

Gebruik van persoonsgegevens:

Procyon Networks verwerkt contactgegevens van relevante contactpersonen bij bedrijven en instellingen waarmee wij in enige vorm een zakelijke relatie hebben. Wij krijgen deze gegevens doordat uw bedrijf gebruik  maakt van onze diensten en/of  omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft of omdat deze openbaar zijn.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van onze contacten bij bedrijven of instellingen:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of (telefonisch) overleg.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van sollicitanten:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Burgerlijke staat;
 • Burgerservicenummer;
 • CV;
 • Motivatiebrief;
 • Opleidingsniveau

Doeleinden:

Procyon Networks verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Verwerken van offertes;
 • Verwerken bestellingen;
 • Leveren van diensten en producten;
 • Bellen en/of e-mailen om diensten te kunnen uitvoeren;
 • Verzenden van nieuwsbrieven;
 • Informeren over onze diensten en producten;
 • Verwerken sollicitaties;
 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Verstrekkingen aan derden:

Procyon Networks verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Beveiliging:

Procyon Networks neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. De veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Bewaartermijn:

Procyon Networks bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens.

Van sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u een verzoek indienen om van de mailinglijst verwijderd te worden.

Wijzigen of verwijderen van gegevens:

U kunt uw gegevens op onderstaand adres opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt hier ook terecht voor andere vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

info@procyonnetworks.nl 

Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens:

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Procyon Networks kan deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.

Created by