SECURE MONITOR MANAGE ANALYSE TRAINING DESIGN CONFIGURE LAN WIFI CLOUD INTERNET WAN HARDWARE SOFTWARE KNOWLEDGE

Analyse

Netwerk en Applicatie performance

Een netwerk- en applicatie analyse geeft u een onafhankelijke kijk op uw ICT -omgeving. Op uw verzoek lichten wij uw omgeving door en rapporteren de status in een duidelijk beeld van uw netwerk. Onze bevindingen zijn voor u de basis voor oplossingen en een doorbraak naar een stabiel en goed functionerend netwerk.

Neem contact op

Netwerk en Applicatie performance

Netwerk- en applicatie analyse voor een gezond ICT netwerk

Onze analyses zijn zowel preventief als reactief. Wellicht is er een accuut probleem waarvoor u direct een oplossing nodig heeft. Het zou ook kunnen dat een applicatie minder goed werkt dan de bedoeling is. Misschien wilt u zeker weten of op dit moment uw netwerk goed functioneert en toekomstvast is.

Bij Analyse onderscheiden wij twee hoofdzaken:

  • Netwerk design & performance - bij het netwerk kijken we naar alle aspecten die belangrijk zijn voor het goed en veilig functioneren.
  • Applicatie performance - bij applicatie performance gebruiken we het netwerk om te zien hoe de applicaties functioneren en waar eventuele bottlenecks zijn.

Procyon Networks zorgt ervoor dat u in heldere en begrijpelijke taal weet wat de kwaliteit van uw netwerk is. In onze onafhankelijke Analyse nemen wij volgende zaken onder de loep:

  • Werken alle componenten naar behoren
  • Zijn er problemen en hoe kunnen we die oplossen
  • Is het netwerk ontwerp precies zoals u had verwacht
  • Is het netwerk schaalbaar en toekomstvast
  • Voldoet het netwerk aan uw veiligheidseisen

Wij bieden u ons analytisch vermogen in verschillende vormen, denkt u daarbij aan: Trouble shooting, Quick Health Scan of meer diepgang en detaillering met behulp van onze Netwerk Audit.

Neem contact op

Created by